امروز: جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۱۰ محرّم ۱۴۴۰ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی
تعداد افراد آنلاین : ۱,۵۶۸ نفر
آخرین به روز رسانی : ۳ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۴۰۲,۱۴۰ تومان
سکه تمام بهار : ۴,۵۹۷,۰۰۰ تومان
دلار: ۴۲,۰۰۰ ریال
یورو: ۴۹,۱۱۳ ریال
 

کلیپ نما


کد خبر: 23569
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۴
دسته: دیروزنامه
پرینت
ایمیل

تصاویر:سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

  در این بخش "سفرنامه غرب اروپا" منتشر می شود،این سفرنامه به کوشش محمدرضا اجاقی نوشته شده و فعلاهر روز مهمان شما خواهد بود.

سفرنامه غرب اروپا(5)واماندگی مهاجران...

در"سفرنامه غرب اروپا" که حاوی اطلاعاتی از سفر به سه کشور آلمان،فرانسه و هلند است سعی شده از طولانی نویسی و اضافه نویسی پرهیز شود و مطالب با قلمی ساده و خلاصه بیان شود تا مطالعه آن برای مخاطبان دلپذیر باشد.

قسمت های گذشته این سفرنامه را اینجا ببینید.

 

17آوریل 29/2016 فروردین1395

دیشب ایمیلی ازطرف خانم توفیق دریافت کردم که به امضاء فرد دیگری به نام «خان» بود. ازمن خواسته بود که اگرهنوزدرپاریس هستم به دیدنش بروم. ازفیلم مستند هم گفته بود که دیده وخوشش آمده است. جواب ایمیل را دادم ونوشتم که فردا به دیدنش خواهم رفت.

امرو را تصمیم گرفتم به طرف دانشگاه سوربن بروم. ازتوی نقشه مسیرش را پیدا کردم وبه ذهن سپردم. تا آن جا بیشترازچهل دقیقه بیشترراه نبود که پیاده طی کردم. اولین چیزی که توجه ام را جلب کرد مجسمه ایی بود که روبروی ساختمان سوربن توی پیاده رو گذاشته بودند.

راستش ندانستم ازآن کیست. ازخانم پا به سن گذاشته ایی که آن جا بود و ازمجسمه عکس می گرفت، پرسیدم که گفت «مونتن» است. یکی ازاندیشمندان مشهورفرانسوی. بعدهم به زبان فارسی گفت که آیا ایرانی هستم. خوشحال پرسیدم ازکجا فهمیدید؟ گفت فقط ایرانی ها هستند که می توانند این گونه باهم کناربیایند و انگلیسی حرف بزنند. فرانسویان خیلی اهل حرف زدن به زبان انگلیسی نیستند. استاد ایران شناسی دانشگاه سوربن بود. برایم گفت که سوربن ساختمان ها وشعبه های دیگری هم دارد. ازاوپرسیدم که آیا به ایران می آید که جواب داد مگرمی شود که نیاید. ازقبل ازانقلاب به پاریس برای تحصیل رفته بود و دکترای جامعه شناسی ازدانشگاه سوربن داشت. وقتی ازمن پرسید که چند وقت است که درسفرم ومن گفتم که نزدیک دوماه، فکرکرد که تاجرم. گفتم که نیستم. فراموش کردم که نامش را بپرسم.

تصاویر:سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
تصاویر:سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

به طرف دراصلی دانشگاه سوربن رفتم وهمین طور سرم را پایین انداختم که داخل شوم که یکی ازدونگهبان جلوی در، درحالی که کمی ترسیده بود، جلویم را گرفت وگفت«نو ویزیت».
برگشتم وروی نیمکتی که درمحوطۀ بازجلوی دانشگاه بود نشستم وچند دقیقه ایی به ساختمان سوربن واطراف نگاهی انداختم.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

ازدانشگاه سوربن تا معبد پانتئون راهی نبود. این را زمانی دانستم که به طوراتفاقی به این معبد رسیدم. اما قبل ازآن پارک لوکزامبورگر را دیدم که نامش را پیش ازاین دربعضی ازرمان های فرانسوی خوانده بودم که محل قرارعشاق بود.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

معبد پانتئون بزرگان فرانسوی بسیاری را درخود جای داده بود. از«ولتر» و «روسو» گرفته تا «ماری کوری» و «مالرو» و... بعد ازدیدن ساختمان معبد وکلیسایی که درآن نزدیکی آن قرارداشت به خانه برگشتم.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

18آوریل 30/2016 فروردین1395

به دیدن خانم توفیق رفتم. این بار مردجوان سیاهپوستی هم داخل فروشگاه بود. خانم توفیق گفت که آقای خان تا چند دقیقۀ دیگرمی آید. ووقتی آمد تازه فهمیدم تمام این دستگاه فرش وگلیم صاحبش مردی پا به سن گذاشته به نام خان است.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

اصالتا" ازکشمیربود. نام کشمیرکافی بود که چنان ما را به هم گره بزند که هنوزچند دقیقه ازآشنایی ما نمی گذشت که احساس دوستی ومودت عمیقی پیدا کردیم. ازهمه چیزحرف زدیم. ازبهشت گمشده ودوپاره شدنش واستقلالی که برایش مبارزه می کرد. با آن که هنوزبه ایران نیامده بود ایران را خیلی خوب می شناخت. حتی رضاخان وپسرش را و...

خانمش فرانسوی بود که مسلمان شده بود. نام پسرانش هم یکی جمشید بود ودیگری خورشید.
وقتی فهمید که دستی هم به قلم دارم ازواژۀ« افسانه نگار» استفاده کرد. بعد هم ازاقبال لاهوری گفت. بعضی وقت ها که کلمات به زبان انگلیسی کم می آوردند، ما ازکلمات فارسی استفاده می کردیم وبه خوبی هم زبان می شدیم.

قراربود به ایران بیاید. به شامی دعوتم کرد. قرارشد یک شب با هم دررستورانی هندی غذایی بخوریم.
دست آخرهم شال کشمیری را هدیه داد تا برای مادرم به ایران ببرم.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

19آوریل 31/2016 فروردین1395

ازآن طرف رود سن تااین طرف رود سن، که درمحدودۀ شهری قرارداشت را پیاده طی کردم. نمی دانم چند کیلومترشد ولی خیلی طول کشید. کنارۀ رود سن ثبت جهانی شده وبه خوبی ازآن مراقبت می شود. کافی است یک روزتصمیم بگیری مسیرشهری رود را پیاده یا با دوچرخه طی کنی. این چنین هم اززیبایی های مسیرلذت می بری وهم ورزش می کنی.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

وقتی اززیرپل «میرابو» گذشتم یاد شعرمعروف «گیوم آپولینر» افتادم که سروده بود(خلاصه):
« زیرپل رود روان می گذرد
عشق های من وتو
راستی باید ازآن یاد آورد
شب بیاید بزند ساعت زنگ
روزها رفت مرا هست درنگ
گذرد عمرچه کند
آرزو لیک چه تیزاست وچه تند
روزوهفته همه بگذشت دریغ
نه زمانی که گذشت بازگردد، نه دلی کزکف رفت
زیرپل رود روان می گذرد
شب بیاید بزند ساعت زنگ
روزها رفت ومرا هست درنگ»
این شعرزیبا را استاد ناتل خانلری ترجمه وبه وزن فارسی درآورده است.

روزهای آخری که درپاریس بودم رود سن برسربارندگی های بی قفه، حسابی بالا آمده بود وبعد که پاریس را ترک کردم رود طغیان کرده وسیل راه انداخته بود. مشهوراست که رود سن هر30 تا 40 سال یک باراین چنین طغیان می کند. لابد رود هم کاسۀ صبری دارد که روزی لبریزخواهد شد.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

20آوریل 1/2016 اردیبهشت 1395

قدم زنان وازراه میدان «ناسیون» به گورستان «پرلاشز» رفتم.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

این گورستان یکی ازقدیمی ترین گورستان های پاریس است که بسیاری ازبزرگان فرانسوی وغیرفرانسوی ازجمله ایرانی را درخاک خود مدفون کرده.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!
سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

صادق هدایت وغلامحسین ساعدی دوتن ازنویسندگان ایرانی هستند که دراین گورستان حضوردارند. دفعۀ پیش که به پاریس آمده بودم، بعد ازکمی جستجو، آن هم بی نقشه ونشانی، هم قبرصادق هدایت را پیدا کردم وهم ساعدی را. اما این بارهرچه جستجو کردم پیدایشان نکردم. توی تابلوی راهنما هم فقط نام مشاهیرفرانسوی را نوشته بودند.

 سفرنامه غرب اروپا(20) دیدار با جناب خان!

سعی کردم ازحافظۀ بصریم کمک بگیرم اما نتیجه ایی حاصل نشد. به جستجویم ادامه دادم ودراین بین« قبریلماز گونی» فیلم سازمعروف کرد را دیدم.

ادامه دارد...+ 5
مخالفم - 0

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر
کد امنیتی
تازه کردنچند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۳ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۵۶۸ نفر
تعداد کل اخبار : ۴۸,۳۹۷ مورد
اخبار امروز : ۲۵ مورد
تیترها: