تعداد افراد آنلاین : ۱,۸۵۸ نفر
آخرین به روز رسانی : ۲ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۵,۳۱۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
دلار: ۳۲,۴۲۰ ریال
یورو: ۳۴,۸۵۱ ریال
کد خبر: 6955
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ ۰۸:۱۱

اطلاعات پروازهای روزانه

ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Atlas Jet KK514 Adana On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 3/23/2017
AirAstana KC251 Almaty On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 3/23/2017
Emirates EK971 Dubai On time 10:40:00 AM 10:40:00 AM 3/23/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 11:25:00 AM 11:25:00 AM 3/23/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 11:25:00 AM 11:25:00 AM 3/23/2017
Kish Air Y97150 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 3/23/2017
Georgian A91718 Tbilisi Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 11:45:00 AM 11:45:00 AM 3/23/2017
Atlas Jet KK510 Adana On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 3/23/2017
Sun Express XQ7676 Adana On time 12:10:00 PM 12:10:00 PM 3/23/2017
Iranair IR712 Stockholm Arrived Custom inspection 12:40:00 AM 7:18:59 AM 3/23/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 12:55:00 PM 12:55:00 PM 3/23/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/23/2017
Iranair IR3404 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/23/2017
Mahan Air W51129 Najaf On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 3/23/2017
Caspian Air IV7911 Najaf On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/23/2017
Iran Aseman EP585 Najaf Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/23/2017
Iranair IR813 Karachi On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 3/23/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 3/23/2017
IraqiAirways IA119 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/23/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/23/2017
ATA Airlines I35421 Izmir Arrived 4:00:00 AM 6:36:51 AM 3/23/2017
Iranair IR738 Rome Arrived Custom inspection 4:35:00 AM 7:22:32 AM 3/23/2017
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived 7:10:00 AM 6:53:41 AM 3/23/2017
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 7:20:00 AM 7:20:00 AM 3/23/2017
British Air BA153 London Delayed 7:45:00 AM 7:45:00 AM 3/23/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Arrived Passport inspection 7:55:00 AM 7:28:31 AM 3/23/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
QeshmAir QB2219 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 3/23/2017
Zagros ZV3059 Tbilisi Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 3/23/2017
Mahan Air W51128 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 3/23/2017
Iranair IR3405 Najaf On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 3/23/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time Check in now 10:00:00 AM 10:00:00 AM 3/23/2017
British Air BA152 London On time Check in now 10:10:00 AM 10:10:00 AM 3/23/2017
Air France AF755 Paris On time Check in now 10:15:00 AM 10:15:00 AM 3/23/2017
Iran Aseman EP584 Najaf Cancelled 10:30:00 AM 10:30:00 AM 3/23/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time Check in now 10:30:00 AM 10:30:00 AM 3/23/2017
Iranair IR3415 Najaf On time Check in now 11:00:00 AM 11:00:00 AM 3/23/2017
Caspian Air IV7910 Najaf On time Check in now 11:00:00 AM 11:00:00 AM 3/23/2017
Emirates EK972 Dubai On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5063 Dubai On time 12:15:00 PM 12:15:00 PM 3/23/2017
Kish Air Y97151 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 3/23/2017
Georgian A91719 Tbilisi Cancelled 12:30:00 PM 12:30:00 PM 3/23/2017
ATA Airlines I35415 Baku On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 3/23/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 12:35:00 PM 12:35:00 PM 3/23/2017
Zagros ZV3003 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 3/23/2017
AirAstana KC252 Almaty On time 2:20:00 PM 2:20:00 PM 3/23/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/23/2017
Mahan Air W51150 Yerevan On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/23/2017
Iran Aseman EP520 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 3/23/2017
Iranair IR3407 Najaf Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 3/23/2017
Iranair IR725 Amsterdam On time Check in gate 7:05:00 AM 9:55:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5075 Delhi Departed 7:30:00 AM 7:51:13 AM 3/23/2017
Zagros ZV3013 Najaf Departed 7:30:00 AM 7:44:06 AM 3/23/2017
Iranair IR812 Karachi Departed 7:40:00 AM 8:01:22 AM 3/23/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time Boarding 7:50:00 AM 7:50:00 AM 3/23/2017
Iranair IR659 Dubai On time Boarding 8:00:00 AM 8:00:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5130 Copenhagen Cancelled 8:10:00 AM 8:10:00 AM 3/23/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time Boarding 8:40:00 AM 8:40:00 AM 3/23/2017
Iranair IR711 London Delayed 8:40:00 AM 10:40:00 AM 3/23/2017
ATA Airlines I35403 Istanbul On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in gate 9:00:00 AM 9:00:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5118 Ankara Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 3/23/2017
Iranair IR723 Hamburg On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 3/23/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time Check in now 9:45:00 AM 9:45:00 AM 3/23/2017

 

+ 7
مخالفم - 8


چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۲ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۸۵۸ نفر
تعداد کل اخبار : ۲۸,۸۷۱ مورد
اخبار امروز : ۰ مورد
تیترها: