تعداد افراد آنلاین : ۹۹۰ نفر
آخرین به روز رسانی : ۸ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۵,۳۳۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان
دلار: ۳۲,۳۶۹ ریال
یورو: ۳۴,۴۲۵ ریال
کد خبر: 6955
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۱۲

اطلاعات پروازهای روزانه

ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3406 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 1/17/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/17/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 1/17/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/17/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W51151 Yerevan On time 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/17/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 1/17/2017
AirAstana KC251 Almaty On time 12:20:00 PM 12:20:00 PM 1/17/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/17/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 1/17/2017
Caspian Air IV7911 Najaf Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/17/2017
Al-Naser 6N123 Baghdad Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/17/2017
Mahan Air W5070 Delhi On time 2:45:00 PM 2:45:00 PM 1/17/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/17/2017
Mahan Air W5080 Guang Zhou Arrived Passport inspection 5:00:00 AM 5:41:54 AM 1/17/2017
Lufthansa LH602 Munich Arrived 5:05:00 AM 5:06:24 AM 1/17/2017
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived Passport inspection 6:10:00 AM 5:46:54 AM 1/17/2017
British Air BA153 London On time 6:45:00 AM 6:45:00 AM 1/17/2017
Chamwings 6Q561 Damascus On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 1/17/2017
Germania ST3328 Berlin On time 7:15:00 AM 7:15:00 AM 1/17/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 1/17/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
AirAstana KC252 Almaty On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 1/17/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/17/2017
Emirates EK972 Dubai On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 1/17/2017
Caspian Air IV7910 Najaf Cancelled 11:00:00 AM 11:00:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/17/2017
ATA Airlines I35430 Najaf Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 1/17/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 1/17/2017
Taban HH7257 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 1/17/2017
QeshmAir QB2219 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 1/17/2017
Mahan Air W51101 Kabul On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 1/17/2017
Azerbaijan J28018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 1/17/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/17/2017
Iranair IR3403 Najaf Cancelled 3:00:00 PM 3:00:00 PM 1/17/2017
Emirates EK976 Dubai Departed 5:40:00 AM 5:55:27 AM 1/17/2017
Iranair IR810 Mumbai On time Boarding 6:15:00 AM 6:15:00 AM 1/17/2017
TurkishAir TK899 Istanbul On time Boarding 6:20:00 AM 6:20:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5102 Munich On time Check in gate 6:30:00 AM 6:30:00 AM 1/17/2017
Lufthansa LH603 Munich On time Check in gate 6:40:00 AM 6:40:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in gate 6:50:00 AM 6:50:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W51150 Yerevan On time Check in gate 7:00:00 AM 7:00:00 AM 1/17/2017
Iranair IR659 Dubai On time Check in gate 7:00:00 AM 7:00:00 AM 1/17/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in now 7:40:00 AM 7:40:00 AM 1/17/2017
Iranair IR711 London On time Check in now 7:40:00 AM 7:40:00 AM 1/17/2017
Chamwings 6Q562 Damascus On time Check in now 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in now 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/17/2017
Germania ST3329 Berlin On time Check in now 8:15:00 AM 8:15:00 AM 1/17/2017
Iranair IR3413 Najaf On time Check in now 8:30:00 AM 8:30:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time Check in now 8:45:00 AM 8:45:00 AM 1/17/2017
Iranair IR751 Milan On time Check in now 8:50:00 AM 8:50:00 AM 1/17/2017
Meraj Air JI4803 Najaf On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/17/2017
Iranair IR733 Paris On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/17/2017
Iranair IR3407 Najaf On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/17/2017
Mahan Air W5118 Ankara On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/17/2017
British Air BA152 London On time Check in now 9:05:00 AM 9:05:00 AM 1/17/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/17/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/17/2017

 

+ 6
مخالفم - 8


آخرین به روز رسانی : ۸ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۹۹۰ نفر
تعداد کل اخبار : ۲۶,۷۳۲ مورد
اخبار امروز : ۴۹ مورد
تیترها: